عکاسی

تفاوتی که کارت بیزنس با سایر ابزارهای تبلیغاتی دارد در شخص ارائه دهنده‌ی آن می‌باشد که محصول توسط شخص حقیقی و یا حقوقی اصلی به مخاطبین خود عرضه می‌شود. لذا روابط عمومی بالا رفتار مناسب می‌تواند نقش موثری در این مهم داشته باشد. واحد طراحی گرافیک و چاپ یاس‌گراف در طراحی کارت بیزنس که معمولات به‌عنوان ملاقات با مخاطبین است سعی کرده است به کوچک‌ترین فاکتورهای موثر در طراحی آن توجه و بهترین را در اختیار شما بگذارد. شما می‌توانید نمونه کارت بیزنس‌های یاس‌گراف را مشاهده نمایید.

نمونه‌یی از آخرین کارهای بیزنس کارت

با ما در رده‌ای بهترین ها باشید !