مجله

مجله‌ها باید به‌گونه‌ای باشند که دائماً بدون کمک تبلیغات به فروش برسند. هنگامی‌که فرد در مجله‌فروشی‌ها به هزاران مجله نگاه می‌افکند اهمیتی به ظاهر فیزیکی مجله داده می‌شود. تا آنجا که صفحه‌آرائی و طراحی به هم مربوط می‌شوند، روزنامه و مجله هم از جهاتی با یکدیگر شباهت دارند ولی، از جهت دیگر به طور چشم‌گیری با هم متفاوتند. و یاس‌گراف با سابقه کاری در این زمینه بهترین انتخابی برای اعتماد به سلیقه‌اش است. شما می‌توانید نمونه مجلات یاس‌گراف را مشاهده نمایید.

نمونه‌یی از آخرین کارهای طرح مجله

با ما در رده‌ای بهترین ها باشید !